Kompetencer & aktivitetsområder

 

Herunder et udsnit af vores aktivitetsområder. Se mere under referencer  


 

Jord- & Kloakarbejder
 • Kloakrenovering
 • Nye kloakker
 • Pumpestationer
 • Byggemodninger
 • Forureningsopgaver
 • Jordanalyser
 • Tv-inspektioner 

Gartner- & Belægningsarbejder
 • Alle typer af flisebelægninger
 • Asfaltarbejder
 • Parkeringspladser
 • Gummibelægninger
 • Trafiksanering
 • Støttemure 
 • Beplantning
 • Alle typer af græs

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) & Klimatilpasninger
 • Bassiner
 • Sump- og regnbede
 • Nedsivningsanlæg
 • Hybrid- og kombifaskiner
 • Permeable befæstelser
 • Vejbede
 • Grundvandstilpasninger
 • Miljøforbedrende tiltag
 • Kystregulering 

Forsyningsarbejder
 • Gasledninger
 • Fiberledninger
 • El-ledninger
 • Fjernvarme

No Dig (opgravningsfri kloakrenovering)
 • Rørsprængning op til Ø 710
 • Stålrørsramning
 • Bursting - med og uden jordfortrængning
 • Tunnelleringer
 • Styret underboring
 • Pilotrør

Byrum & Inventar
 • Byrumsfornyelse
 • Trafiksaneringer
 • Ombygning af boligområder
 • Multibaner
 • Legepladser