Et udvalg af udførte projekter

Byrum & Inventar

Ringe

Ringe Station - forpladser til tunnel under banen

Anlægsentreprisen omfattede blandt andet asfalt- og brolægningsarbejder, konstruktionsarbejder, etablering af pumpestation og regnvandsledninger, etablering af ny belysning i tunnel og terræn.
Se mere

Svendborg

Bymidte til havn i Svendborg

Projekts fulde navn er Byrumsforløb - Bymidte til havn -Trappe fra Møllergade til Toldbodvej. Spansk inspireret trappe i Svendborg.
Se mere

Munkebo

Munkebo Bypark

Munkebo by er en gammel værftsby der efter lukningen af Lindøværtet i 2012, stod overfor en række nye bymæssige udfordringer. I den forbindelse opstod visionen om at skabe et nyt samlingssted for byens borgere på tværs af aldersgrupper, interesser og kulturelle forskelligheder, og ideen om Munkebo bypark opstod.
Se mere

Otterup

Otterup bymidte

Projekt "Otterup - Byen ved Stranden" omfatter etablering af forskellige markante elementer, der skiller sig ud i byrummet. Projektet indeholder omfattende belægningsarbejder i bynært miljø.
Se mere

NORDFYN

Bogense Bymidte & Marina

Renovering af de gamle gader i Bogense bymidte samt dele af Marinaen. Projektet indeholdte blandt andet 3500 m2 granitstens belægninger.
Se mere

Odense

Birkeparken - Multiplads

Opgaven omfatter fornyelse af udearealer omkring Birkeparken. Omlægning af centrumpladsen til en landskabelig boldbane med røde gummibelægning samt p-arealer og stier.
Se mere

Aarup

Områdefornyelse i Aarup

Fornyelsesprojektet omhandler en fysisk, funktionel og visuel forbedring af bymidten. Det skal være med til at skabe en tættere sammenhæng mellem rammerne om byens udvikling og det liv der leves indenfor rammerne.
Se mere

Odense

Ny Multibane Mulernes Legatskole

Nyskabende idrætsanlæg med arealer til sandsport, parkour, basketball, volleyball, fodbold, håndbold, hockey, musik og leg.
Se mere

Assens

Pulsen i Assens

Ny bydel i Assens. Området omkring Assens Rådhus og politistationen bindes sammen som en helhed til en ny by- og idrætspark for byens besøgende.
Se mere