Et udvalg af udførte projekter

Jord & Kloak arbejde

Omlægning af kloakker i Nyborgvej

Omlægninger udført for Vandcenter Syd i forbindelse med arbejder for Odense Letbane
Se mere

Odense

Omlægning af kloak, Vestrestationsvej

Ledningsomlægninger - afløb i vestrestationsvej. En af Odenses mest trafikerede veje klargøres til Odense Letbane.
Se mere

Fåborg

Separering af Østerbrogade-kvarteret

Udførelse af større kloakseparering og kloakfornyelse i Faaborg, i forbindelse med kloakentreprisen er der også etableret hævede flader og regnbede til forsinkelse af regnvand.
Se mere

Ringe

Udvidelse af Statsfængslet Søbysøgaard

4.000 m2 byggeri med kælder og rekreative områder. 40.000 m2 udenoms arealer herunder regnvandsbassiner, omfattende belægningsarbejder og multibane.
Se mere

Assens

Kloakseparering Nørre Allé i Assens

Kloakseparering af 3,1 km ø200 - ø800 gravitationsledninger i boligområde, samt regnvandsbassiner og bygværker
Se mere

Svendborg

Byggemodning Tankefuld

En del af Svendborg Kommunes planer om en ny bydel vest for Svendborg - 4 stk. bassiner og håndtering af 40.000 m3 jord
Se mere

Odense

Byggemodning Dahlsvej

Byggemodning af Dahlsvej i Odense indeholdende jord-, afvandings-, gartner- og belægningsarbejder samt udstykning af 80 parcelhusgrunde og 4 storparceller.
Se mere

Svendborg

Pumpestation i Stenstrup

Klimatilpasningsprojekt: udvidelse af eksisterende ledninger Ø350/400 til volumenledninger Ø1200 og Ø1400 og etablering af en 6 m dyb pumpestation og et overløbsanlæg
Se mere