Et udvalg af udførte projekter

LAR & klimatilpasninger

Middelfart

Vandvejen - Renovering og Klimasikring af Søndergade

Facade til facade renovering af Søndergade i Middelfart projektet består af en kombination af åbne og lukkede vandkanaler.
Se mere

Helnæs

Helnæs Made

280 ha stort sammenhængende naturgenopretningsprojekt i området Helnæs Made. Projektet blev udført som led i et EU-LIFE projekt
Se mere

Odense

Vådområde Kærby Mose

Etablering af vådområde ved Fraugde Bæk, Statene Bæk, Hole Bæk og Tving Bæk. Området er beliggende sydøst for Odense omkring Fraugde Kærby.
Se mere

Odense

Afledning af regnvand i Højstrupparken

Etablering af "LAR-anlæg" og området "Leg med vand" i forbindelse med den nye cykelarena i Odense
Se mere

Odense

Byggemodning Dahlsvej

Byggemodning af Dahlsvej i Odense indeholdende jord-, afvandings-, gartner- og belægningsarbejder samt udstykning af 80 parcelhusgrunde og 4 storparceller.
Se mere

Svendborg

Pumpestation i Stenstrup

Klimatilpasningsprojekt: udvidelse af eksisterende ledninger Ø350/400 til volumenledninger Ø1200 og Ø1400 og etablering af en 6 m dyb pumpestation og et overløbsanlæg
Se mere