Kundetilfredshedspoint

3,4af5,0

Jord & Kloak · Odense

Byggemodning Dahlsvej
Opgavebeskrivelse

Dahlsvej byggemodningen omfatter udstykning af 80 parcelhusgrunde, 4 storparceller, rundkørsel på Dahlsvej, 900 m stamvej, 1700 m boligvej og 300 m gangstier.

 

Entreprise: jord-, afvanding-, gartner- og belægningsarbejder.

 

Regnvandssystemet på byggemodningen er primært udført som et større lokalt afledningssystem (LAR). Alt vejafvandning er udført i åbne chausséstensrender. Regnvandet er ledt ud i wadier og store faskiner som en del af LAR-løsningen.

 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S har deltaget aktivt i projekteringen i et tæt samarbejde med Orbicon og VandCenterSyd.  

 

 

Projektfakta

Bygherre:


Odense Kommune - Nørregade 36-38 - 5000 Odense

Kontaktperson - Per Rosen Madsen

VandCenter Syd - Vandværksvej 7 - 5000 Odense
Kontaktperson - Nena Kroghsbo

Rådgiver:


 

COWI A/S - Vestre Stationsvej 7 - 5000 Odense C
Kontaktperson - Anders Kirkeby
Orbicon A/S - Jens Juuls Vej 16 - 8260 Viby J
Kontaktperson - Christian Lundgaard Jensen
 

Kundetilfredshedsmåling:


 
Se vores kundetilfredsmåling i pdf her 

Entrepriseform:


 

Hovedentreprise

Entreprisesum:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S  24.800.000,- Kr.

 

Areal:


1.250.000 m2

Indsats:


  • Jord-, afvandings- og belægningsarbejder for boligveje og stier
  • Skilte- og afmærkningsarbejder for boligvej
  • Afvandings- og kloakarbejder for veje og nye parceller
  • Beplantningsarbejder for alle grønne områder inkl. rabatarealer
  • Rundkørsler
  • Sumpbede

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S