Kundetilfredshedspoint

4.1af5,0

Byrum & Inventar · Odense

Birkeparken - Multiplads
Opgavebeskrivelse

Opgaven omfatter fornyelse af udearealer omkring Birkeparken. Omlægning af centrumpladsen til en landskabelig boldbane med rød gummibelægning omgivet af bakkeformationer ligeledes med røde belægninger.

 

I tilknytning til den nye boldbane bliver der etableret et wirenet henover pladsen og en ny effektbelysning med lysstandere placeret i boldbanens randzone. Opgaven indeholder også etablering af stier og ombygning af adgangsarealer til beboeropgange.

 

 

 

 

 

 

 

Projektfakta

Bygherre:


 

Fyns Almennyttige Boligselskab - Vestre Stationsvej 5 - 5000 Odense C
Kontaktperson - Flemming Lund

Rådgiver:


 

Totalrådgiver - Frede Nielsen Tegnestue - Østergade 44 - 5000 Odense C
Kontaktperson - Mogens Christiansen
Landskabsarkitekt - byMUNCH - Mejlgade 43 A - 8000 Århus C
Kontaktperson - Anita Munch Jensen
 

Kundetilfredshedsmåling:


 
Se vores kundetilfredsmåling i pdf her 

Entrepriseform:


 

Hovedentreprise

Licitationsresultat:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S  1.276.460,- Kr.

Skælskør Anlægsgartnere A/S 1.284.503,- Kr.

TC-anlæg A/S 1.287.748,- Kr.

 

Indsats:


  • Opbrydningsarbejder
  • Belægningsarbejder
  • Inventar
  • Beplantning
  • Belysning

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S