Kundetilfredshedspoint

4.0af5,0

LAR & Klimatilpasning · Helnæs

Helnæs Made
Opgavebeskrivelse

Naturstyrelsen Fyn har pr. 1. januar 2010 fået ansvar for at gennemføre et større naturgenopretningsprojekt på Helnæs. Projektet omfatter Natura 2000 området i forbindelse med Bobakkerne og Helnæs Made.

 

Naturgenopretningen skal ske gennem en vandstandshævning på Maden med det formål at udvide arealerne med naturtyperne Rigkær & Tidvis våde enge

 

Projektet betyder, at den sjældne orkide Mygblomsten nu går bedre tider i møde. Det samme gælder truede padder som strandtudser og store vandsalamandere. Samtidig vil der blive gjort en ekstra indsats for truede og sjældne naturtyper som ferske enge, moser samt andre.

 

Projektet støttes af EU programmet LIFE. Budgettet er på ca. 18 mio. kroner, hvor EU støtter med 50%. Projektet løber over en 4-årig periode fra 2010 til og med 2013.

 

Projektet er blevet gennemført i samarbejde med private lodsejere og omfatter 280 ha.

Projektfakta

Bygherre:


 

Naturstyrelsen - Haraldsgade 53 - 2100 København
Kontaktperson - Anita Svendsen

Rådgiver:


Rambøll - Englandsgade - 8210 Aarhus V
Kontaktperson - Dennis Søndergård Thomsen
 

Kundetilfredshedsmåling:


 
Se vores kundetilfredsmåling i pdf her 

Entrepriseform:


 

Hovedentreprise

Areal:


280 ha stort sammenhængende marint forland.

Indsats:


  • Jord
  • Vandstandshævning
  • Afvandingskanaler
  • Grøfter
  • Diger
  • Vandløb

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S