Kundetilfredshedspoint

3,8af5,0

Jord & Kloak · Assens

Kloakseparering Nørre Allé i Assens
Opgavebeskrivelse

I henhold til Assens Kommunes Spildevandsplan 2010-2014 skal kloakanlægget langs Nørre Allé, Nørrevænget, Vagtelvænget, Fuglebakken, Falkevænget og Kroagervej separeres. Det vil sige, at spildevand og regnvand fra private grunde og vejarealer kommer til at løbe i hvert sit afløbssystem.

 

Assens Forsyning igangsatte medio april separeringen langs Nørre Allé og Nørrevænget. Samtidigt blev der udskiftet vandledninger langs Nørre Alle. Entreprenørfirmaet Ollerup A/S blev på grundlag af tildelingskriteriet: "Laveste pris" valgt som entreprenør til at udføre anlægsarbejdet.

 

Ved separering af regn- og spildevand afledes disse i hvert sit afløbssystem, i modsætning til i fællessystemet, hvor regn- og spildevand løber i samme ledning.  Assens Forsyning lægger både nyt regnvandsstik og spildevandsstik ind til hver ejendom og tilslutter det eksisterende stik.

 

Ved en separering af regn- og spildevand minimeres risikoen for spildevand i kældre ved kraftige regnskyl og forurening af vandløb og søer. Endvidere minimeres oversvømmelsesskader som følge af klimaforandringer.

Projektfakta

Bygherre:


Assens Forsyning A/S - Skovvej 2B - 5610 Assens

Kontaktperson - Micael Dissing

Kundetilfredshedsmåling 


Se vores kundetilfredshedmåling i pdf her 

Rådgiver:


 

EnviDan A/S -Sommervej 23 1 th - 8210 Aarhus V
Kontakperson - Sten Kisum Nielsen

Entrepriseform:


 

Hovedentreprise

Licitationsresultat


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S  12.317.245,- Kr.

Henning Have 12.831.835,- Kr.

TC anlæg A/S 13.055.210,- Kr.

Munkholm & Andersen 13.674.602,- Kr.

Marius Pedersen A/S14.085.386,- Kr.

Poul Hansen A/S 16.963.306,- Kr.

 

Omfang:


 

3100 meter gravitationsledning

Indsats:


  • Jord
  • Kloak
  • Belægning
  • Kabelarbejder

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S