Kundetilfredshedspoint

4,9af5,0

Jord & Kloak · Ringe

Udvidelse af Statsfængslet Søbysøgaard
Opgavebeskrivelse

Byggeriet på ca. 4.000 m2 er opført på et år, hvor Entreprenørfirmaet Ollerup A/S modtog underskrevet hoved­entreprisekontrakt den 27.11.2013. Dagen efter kontraktens underskrivelse påbegyndtes arbejdet på byggepladsen med udgravning af fundamenter og kælder.

Udførelsestidsplanen / bygherrens udbudstidsplan har været meget stram og presset fra dag ét og det med en del dagbodsgivende mellemterminer, hvoraf ingen er overskredet. Den første mellemtermin – færdiggørelse af kælder inkl. tilfyldning, skulle eksempelvis være afsluttet den 29.01.2014 og lukket bygning klar til sommerferien 2014.

Den stramme tidsplan har naturligvis medført, at Entreprenørfirmaet Ollerup A/S har været nødsaget til at have ekstra meget fokus på udførelsesprocessen. Vi har på vanlig vis kunnet drage stor nytte af måden hvorpå vi arbejder og styrer vore byggepladser, og det med udgangspunkt i det involverende samarbejde med Hoffmann A/S

 

PROJEKTBESKRIVELSE

Projektet er et nybyggeri for Direktoratet for Kriminalforsorgen, og omfatter opførelse af 42 nye lukkede afsoningspladser samt et nyt aktivitetshus.

De 42 afsoningspladser etableres i en ny belægsbygning i tre afsoningsaf-snit med bad, toiletrum og aktivitetsrum og med indbygget udeområde for de indsatte. Endvidere rummer belægsbygningen et straffeafsnit med observa-tionsceller, et besøgsafsnit med 4 besøgsrum og en besøgslejlighed samt en kioskfunktion. Besøgsbygningen er ligeledes med udeområde tilknyttet hvert af besøgsrummene.

I tilknytning til belægsbygningen placeres et selvstændigt aktivitetshus, som rummer værksteder, undervisningslokaler samt et bederum.

Desuden etableres fritidsfaciliteter i form af udendørs multibane med tilhø-rende træningsfaciliteter. Endvidere etableres nyt parkeringsareal udenfor perimeterhegnet.

Yderligere skal der opføres et teknikhus til en ny nødgenerator samt en transformerstation.

Søbysøgård er primært et åbent fængsel, så nærværende udvidelse med et lukket afsnit er således adskilt fra det åbne afsnit med perimeterhegn. Aktivitetshuset er placeret indenfor perimeterhegnet.

Blandt andet som følge af lukket fængsel er alle bærende skillevægge og bagmur i facader udført i betonelementer. Facader skalmures. Facader på aktivitetshus er opbygget som en let konstruktion. Tagkonstruktionen er generelt stålbjælker med mellemliggende ståltrapezplader udført som varmt tag. Dele af byggeriet er pælefunderet. Entreprenørfirmaet Ollerup A/S har udført alle jord-, kloak-, belægning og kabelarbejder.

Projektfakta

Bygherre:


 

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Danmark 
 
Udført i underentreprise for Hoffmann A/S 
Nørre Allé 13 - 7000 Fredericia
Kontaktperson - Peder Øder Hovgaard

Kundetilfredshedsmåling:


 
Se vores kundetilfredsmåling i pdf her

Rådgiver:


 

Niras - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød
Kontaktperson - Peter Secher

Entrepriseform:


 

Underentreprise

Entreprisesum:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S  8.600.083,- Kr.

 

Indsats:


  • Jord
  • Kloak
  • Belægning
  • Kabelarbejder

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S