Kundetilfredshedspoint

4.0af5,0

LAR & Klimatilpasning · Odense

Vådområde Kærby Mose
Opgavebeskrivelse

Projektet blev udført som en del af Odense Kommunes vandhandleplan. Vådområderne skal primært medvirke til at reducere næringsstofbelastningen af Odense Fjord og dermed medvirke til bedre vandmiljø. Fraugde Bæk er et tilløb til Vejrup Å, som løber ud i Odense Fjord, der netop er et sårbart kystområde.

 

Vådområdeprojektet strækker sig langs halvanden kilometer af ”Fraugde Bæk” samt en lille kilometer op af sidetilløbet ”Afløb ved Tving”. Desuden er der 1,5 km fordelt på 2 nye vandløb, som sidetilløb til afløb ved Tving.

 

Hele projektområdet dækker knap 62 hektarer.

 

I projektetområdet er dyrkede arealer og arealer med græs omdannet til våde og fugtige enge. 

 

Vådområdet er etableret ved at omlægge og afskære dræn, genslynge vandløbene og hæve vandløbsbunden. Drænvandet løber nu frit ud på engarealerne, og om vinteren vil vandløbene gå over sine breder.

 

Projektfakta

Bygherre:


Odense Kommune, Park og Natur - Nørregade 36-38, 5000 Odense

Kontaktperson - Rasmus Dalhoff Skaar

Rådgiver:


Orbicon A/S - Hollufgårds Allé 1-3 - 5220 Odense SØ
Kontaktperson - Brian Rosenkilde
 

Kundetilfredshedsmåling:


 
Se vores kundetilfredsmåling i pdf her 

Entrepriseform:


 

Hovedentreprise

Areal:


46 ha stort sammenhængende mose- og engområde.

Indsats:


  • Rydning
  • Vandstandshævning
  • Afvandingskanaler
  • Grøfter
  • Stier
  • Vandløb
  • Gartnerarbjede
  • Broer

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S