Kundetilfredshedspoint

af5,0

LAR & Klimatilpasning ·

Vådområde Apotekerengen
Opgavebeskrivelse

Som en del af de statslige vandplaner for Hovedvandsopland, Lillebælt Jylland er  Apotekerengen omdannet til et vådområde, ved at der er blevet etableret to søer med et slynget vandløb til den øverste sø. Det direkte påvirkede projektareal er på 15,8 ha.

Apotekergrøften afvander et samlet opland på ca. 329 ha. Projektområdet er beliggende i en sydvendt ådal i Koldings østlige boligområde. Vandløbet har udløb inderst i Kolding Fjord.

Projektfakta

Bygherre:


 

Kolding Kommune
Kontaktperson -  Lotte Madsen 
 

Kundetilfredshedsmålinger: 


 
Se vores kundetilfredsmåling i pdf her 
 

Rådgiver:


 

Schulze + Grassov 
Kontaktperson - Julie Linke Bank
EnviDan
Kontaktperson - Michael Lysbjerg Brund   
 

Entrepriseform & sum:


 

Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Samlet Sum: 2.420.000,- kr.

Areal:


 

5.000 m2

Indsats


  • Afvanding
  • Byrum og inventar
  • Jordarbejder
  • Kloakarbejder
  • Belægning
  • Gartnerarbejde
  • Betonarbejder

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S