Kundetilfredshedspoint

5.0af5,0

Gartner & Belægning · Svendborg

Torvet i Svendborg
Opgavebeskrivelse

Anlægsprojektet for det nye byrumsforløb, Den grønne tråd Etape 2. Vejanlæg, banearealer og manglende forbindelse er barrierer, som i dag afskærer Svendborg bymidte fra byens havneområde og gør det svært at udnytte havnens rekreative muligheder. Den Grønne Tråd er et innovativt byrumsprojekt, der fysisk, mentalt og symbolsk skal forene byen, så Svendborg igen bliver ’en by ved vandet’. Målet er at øge Svendborg bymidtes attraktion som dynamisk kultur- og handelscenter ved at etablere en ny forbindelse mellem bymidte og havn og tilføre en række eksisterende byrum nye kvaliteter af æstetisk og oplevelsesmæssig værdi. 

 

Projektet for etape 2 består af Ramsherred, Snippen, Krøyers Have og Møllergade.
Anlægsarbejder indebærer i hovedtræk belægningssanering af ca. 3172 m2 eksisterende
parkeringsareal/kørevej samt 814m2 gågade.

 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S har færdiggjort og afleveret projektet inden for tidsrammen 9. marts 2015 til 4. december 2014

Projektfakta

Bygherre:


 

Svendborg Kommune - Team Park & vej - Svendborg 135, 5672 Vester Skerninge
Kontaktperson -  Kim Jensen
 

Kundetilfredshedsmålinger: 


 
Se vores kundetilfredsmåling i pdf her 
 

Rådgiver:


 

Arkitekt Kirstine Jensens Tegnestue - Grønnegade 93D - 8000 Aarhus C
Kontaktperson - Karin Rasmussen/Peter Skåning Møller 
Sweco Danmark A/S - Skibhusvej 52A - 5000 Odense C
Kontaktperson - Torben Hermansen

Entrepriseform & sum:


 

Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Samlet Sum: 8.344.739,40,- kr.

Areal:


 

5000 m2 (fordelt på områder)

Indsats & mængder:


  • Afvanding
  • Kloakarbejder
  • Multibane
  • Skaterbane
  • Belægning
  • Gartnerarbejde
  • Byrumsinventar

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S