Kundetilfredshedspoint

3,6af5,0

Jord & Kloak · Fåborg

Separering af Østerbrogade-kvarteret
Opgavebeskrivelse

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S har udført større kloakseparering og kloakfornyelse i Faaborg iforbindelse kloakentreprisen har Entreprenørfirmaet Ollerup A/S også udført etablering af hævede flader og etablering af regnbed til forsinkelse af regnvand for Faaborg-midtfyn kommune.


Der er etableret 3 hævede flader, en ved krydset mellem Østerbrogade og Priorensgade, en ved krydset mellem Østerbrogade og Holsten Carisiusgade og en ved krydset mellem Østerbrogade og Øster Møllevej. Der er etableret 2 regnbed omkring Østerbrogade

Nærværende anlægsentreprisen omfatter desuden etablering af vejafvanding i forbindelse med kloakprojektet

Entreprisen omfatter:

 •  Kloakseparering af del af Østerbrogade, Sct. Hansgade, Gaaeis Have, del af Øster Møllevej samt del af Langelinie.
 •  Etablering af et nyt regnvandsudløb til Faaborg Fjord med tilhørende etablering af nye olieudskillere, sandfangsbrønde samt kontraklapbrønde.
 •  Komplekse gravearbejder i forbindelse med anlæg af nyt ledningsanlæg i område med gamle og dårligt funderede bygninger samt arbejde i trafikerede områder.
 •  Etablering af hævede flader i granit, med ramper i asfalt og chaussesten.
 •  Etablering af vejbed med nedsivning via faskine.
 •  Etablering af sidevejsheller.

Entreprenørfirmat Ollerup A/S aflevede projektet til aftalt tid og uden fejl og mangler.

Projektfakta

Bygherre:


 

FFV Spildevand - Korsvangen 6 - 5750 Ringe
Kontaktperson -  Michael Rasmussen
 

Kundetilfredshedsmålinger: 


 
Se vores kundetilfredsmåling i pdf her 
 

Rådgiver:


 

Rambøll A/S - Englandsgade 25 - 5000 Odense
Kontaktperson - Anders Mønster Hjernø 
 

Entrepriseform & sum:


 

Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Samlet Sum: 10.435.998,- kr.
 

Projektområde:


Kloakseparering af  Østerbrogade, Sct. Hansgade, Gaaeis Have,
del af Øster Møllevej samt del af Langelinie & regnvandsudløb til Faaborg Fjord. Samt diverse vejanlæg

 

Indsats & mængder:


 •  1825 meter, vandledning Ø110 PE,
 • 1015 meter hovedkloak
 • 700 meter asfaltbelæging i hovedvej
 • 340 m2 chaussestensbelægning
 • 120 nye stikledninger
 • 1000 meter kantsten

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S