Kundetilfredshedspoint

4,7af5,0

LAR & Klimatilpasning · Middelfart

Vandvejen - Renovering og Klimasikring af Søndergade
Opgavebeskrivelse

I forbindelse med etablering af Vandvejen i Søndergade i Middelfart blev der gennemført en gennemgribende byfornyelse af Søndergade.
Der blev renoveret belægninger på ca. 180 løbende meter bygade fra facade til facade. Derudover er der etableret betonvandkanaler til håndtering af overfladevand fra facader og vejen.

Hovedentreprisen er udført i perioden fra 17. maj 2016 til 23. september 2016.

Renovering og klimasikring af Søndergade i Middelfart er det første udførte Vandvejsprojekt.

Ambitionen bag projektet er, udover klimasikring, at sikre gode byrumskvaliteter og et bæredygtigt projekt på lang sigt.

VANDVEJEN i Søndergade består af en kombination af åbne og lukkede vandkanaler. Det brede sortiment af vandkanaltyper giver mulighed for stor variation i oplevelsen og brug af vejen.

Etableringen af nye fortove og belysning langs Søndergade, synliggør regnvandet og bidrager til at give spil og liv i byrummet.

Projektfakta

Bygherre:


 

Middelfart Kommune
Kontaktperson -  Klaus Henriksen
Vandvejens konsortium  
Kontaktperson - Marianne Wingreen

Kundetilfredshedsmålinger: 


 
Se vores kundetilfredsmåling i pdf her 
 

Rådgiver:


 

Schulze + Grassov 
Kontaktperson - Julie Linke Bank
EnviDan
Kontaktperson - Michael Lysbjerg Brund   
 

Entrepriseform & sum:


 

Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Samlet Sum: 2.420.000,- kr.

Areal:


 

5.000 m2

Indsats


  • Afvanding
  • Byrum og inventar
  • Jordarbejder
  • Kloakarbejder
  • Belægning
  • Gartnerarbejde
  • Betonarbejder

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S