Kundetilfredshedspoint

4,8af5,0

Byrum & Inventar · Ringe

Ringe Station - forpladser til tunnel under banen
Opgavebeskrivelse

Anlægsentreprisen omfattede blandt andet asfalt- og brolægningsarbejder, konstruktionsarbejder,
etablering af pumpestation og regnvandsledninger, opbrydning af belægninger, etablering af ny belysning i tunnel og terræn. Desuden indgik diverse arbejder vedr. inventar, beplantning og corten stålsarbejder.


Arbejdet omfattede ligeledes etablering og opretholdelse af afspærring mod offentlige arealer og
banearealer under arbejdets udførelse.


Anlægsentreprisen omfattede desuden nødvendig koordinering med øvrige igangværende entrepriser i området, orientering af brugere af stationen samt koordinering med DSB, Banedanmark, Faaborg-Midtfyn Kommune, forsyninger samt koordinering med diverse ledningsejere (herunder
også DSB, Banedanmark) i forbindelse med anlægsarbejderne.

Projektet belv afleveret til aftalt tid og til fuld tilfredshed for bygherren og dennes rådgivere.
 

Projektfakta

Bygherre:


 

Faaborg-Midtfyn Kommune
Kontaktperson -  Omer K. Salahade
 

Kundetilfredshedsmålinger: 


 
Se vores kundetilfredsmåling i pdf her 
 

Rådgiver:


 

Rambøll - Englandsgade 25 - 5000 Odense C
Kontaktperson - Jesper Thyrsøe Emborg
 

Entrepriseform & sum:


 

Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Samlet Sum: 7.600.000,- kr.

Areal:


 

4.000 m2 (fordelt på områder)

Indsats & mængder:


  • Afvanding
  • Byrum og inventar
  • stål
  • Jordarbejder
  • Kloakarbejder
  • Belægning
  • Gartnerarbejde
  • Bygningskonstruktioner
  • El-entreprise

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S