Kundetilfredshedspoint

3,9af5,0

Jord & Kloak · Svendborg

Pumpestation i Stenstrup
Opgavebeskrivelse

Klimatilpasningsprojekt betående af:

 

- udvidelse af eksisterende ledninger Ø350/400 til volumenledninger Ø1200 og Ø1400

- etablering af 6 m dyb pumpestation samt overløbsanlæg

 

Grontmij A/S har projekteret en pumpestation til fællesvand i Stenstrup, som også har funktion af et overløbsbygværk og et volumenbassin, så eventuel tilbagestuvning begrænses.

Baggrunden for etableringen af pumpestationen i Stenstrup er, at Svendborg Spildevand ønsker, at antallet af overløb til vandløbet skal begrænses på strækningen. Dermed skal vandløbet blive renere.

Løsningen er en kombination af et forsinkelsesbassin i form af en ny pumpestation med en stor sumpvolumen og volumengravitationsledninger i dimensionen op til Ø1400 BT.

I løsningen indgår også det eksisterende forsinkelsesbassin, der er udformet som en stor gylletank. I perioder med spidsbelastning kan man pumpe til bassinet for at begrænse antallet af overløb til vandløbet.

Projektet blev udført i hovedentreprise af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S. Se kundetilfredshedsundersøgelse i faktabladet til højre.

Projektfakta

Bygherre:


 

Svendborg Vand & affald - Ryttermarken 21 - 5700 Svendborg
Kontaktperson - Jørgen Kildegaard
 

Kundetilfredshedsmåling:


 
Se vores kundetilfredsmåling i pdf her 
 

Rådgiver:


 

Grontmij - Skibhusvej 52 A - 5000 Odense C
Kontaktperson - Per Rask Vandsø

Entrepriseform:


 

Hovedentreprise

Licitationsresultat:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S  7.783.265,- Kr.

TC anlæg A/S 7.937,921,- Kr.

Jorton A/S 9.544.116,- Kr.

Arkil A/S 9.736.603,- Kr.

Per Aarsleff A/S 9.968.613,- Kr.

Hans H. Pedersen ApS 10.250.518,- Kr.

 

Indsats:


  • Afvanding
  • Spuns
  • Sekant vægge
  • Jord- og kloakarbejder
  • Beton og fundering

Udført af:


 

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S